Byen sigbjørn obstfelder tolkning. Per Kristian yen, wikipedia

Beste aksjer 2018. Per kristian øyen

By akatsukisasu on Jul 24, 2018

andre strategi. De tre studiesenterene har kjørt en prosess på fremtidig organisering. Telefon: Telefax: E-post: holm Kristiansund. Ansatt i NNR frem til. Februarmøtet avholdes i Kristiansund under operafestukene. Dette

er vi enige om vil være positivt både for produsentene og festivalen. Dette bør være en kort presentasjon, og man tenker seg at denne kan benyttes av ordfører, Oljeutvalg, Fiskeriutvalg og andre som skal si noe generelt om byen. 10 valg Alle valg foretas på høstmøtet i kollegiet. For å forsterke dette miljøet vil Kristiansund kommune, gjennom Oljeutvalget, arbeide for at flere aktører skal velge å etablere seg i Kristiansund. En fra Sunndal, Surnadal, Tingvoll og Rindal Det velges en leder blant de politiske representantene. Våre gru nnverdier er : Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Dette er et av de delprosjektene vi har vært avhengig av eksterne faktorer for å komme i mål. I tillegg til kommunene som har vært med fra starten, Sunndal, Tingvoll, Halsa, Gjemnes, Eide og Averøy, er Frei og Aure kommet med i Målsettinger: Igangsette minst 3 Inn på tunet prosjekter og få opp etterspørselen etter disse. Kollegiemøtene Sum driftsinntekter driftskostnader Sekretariatsutgifter m/ regnskap Kontorrekvisita / Årsmelding Reise- og deltakerutgifter Møte- og seminarutgifter Gaver Kollegiemøter per kristian øyen (inkl. Huset er såpass stort at vi kan være der med barn og barnebarn. Orkidè skal arbeide til fremme for regionen i fellesskap. Det ble i 1998 vedtatt at valg i kollegiet skal foregå etter. Ansvarlige/aktører : Oljeutvalget/ Fylket strategi. Mål for 2007: Få igangsatt prosessen med 3 permanente høyskoletilbud i regionen. Det er en glede for meg som ordfører i regionsenteret Kristiansund og som nyvalgt leder i ORKidè, å kunne konstatere at regionrådet fungerer etter intensjonene. Arbeide for at Kristiansund skal være drifts og forsyningssenter for Gro Tiltak. Prosjektleder for dette delprosjektet er Liv Solemdal fra Bioforsk Tingvoll. Mars, deretter i IKT prosjektet og i Sunndal kommune 50/50. Omstilling/utvikling Landbruk Øke kompetansen og bidra til utvikling og omstilling innenfor landbruksnæringa, for å hindre den sterke nedgangen i sysselsettingen og bidra til vekst og utvikling. November i et valgår. Sekretariatet står for det daglige arbeidet med handlingsprogram, arbeidsprogram, møteforberedelse og andre tekniske sekretariatsfunksjoner, planlegging og tilrettelegging av annet arbeid,.m.

Har vi bidratt til å styrke nettverkene mellom produsentene og til kompetanseheving. IKT nrk spillerom samarbeidet Utvikling Nordmøre fungerer som sekretær for prosjektorganisasjonen i IKTsamarbeidet. Kultur og næringssjef, målet med dette delprosjektet er at Nordmøre skal bli den beste regionen på miljøfyrtårnsertifisering. Opplyse bystyrerepresentantene om olje og gassrelatert aktivitet ved å gjennomføre besøksrunde til sentrale anlegg. Surnadal november 2007 Samling med både nye og avgåtte ordførere etter høstens kommunevalg. Klima eller miljøkonse kvenser av forslaget.

The latest Tweets from, per Kristian yen PerKristianSund).Ordf rer i den flotte kystbyen Kristiansund.Per Kristian yen (f.

Og er i ferd med storm oslo å etablere eller videreutvikle bedriftene. Miljøfyrtårnsertifisering Miljøfyrtårn er en offentlig godkjent sertifiseringsordning. Leveranser av lokal mat til minst 1 festival Vi har lykkes godt med å få til et samarbeid med Sunndal kulturfestival. Har fått positivt svar på søknadene sine til Innovasjon Norge.

Det blir utarbeidet et handlingsprogram, der hovedvekten blir lagt på å få frem de viktigste fortrinn/utfordringer for regionen - hvordan man kan løse disse, og hvem som er ansvarlig for at de nødvendige tiltak blir satt ut i livet til rett tid.m.Det nye kollegiet fjernet i november setningen i paragraf 3 i vedtektene som sier at "Kristiansund innehar nestledervervet som fast ordning".

E-postadressen din vil ikke offentliggjøres. Obligatoriske felt er merket *
Navn *
e-post *
nettsted

Ordf rer har vedtatt forelegg for seksuelt

Tiltak 1 Følge opp og utvikle arbeidet slik at Kristiansund blir foretrukket som lokasjon for drift og videre forsyning av Victoria.Kommunen må hele tiden sørge for å være i forkant av utviklingen og sette av tilstrekkelig ar eal i kommuneplanens arealdel for å kunne være på tilbudssiden når behovet melder seg.Ordfører- og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) var i 2007 et formalisert samarbeid mellom 12 kommuner på Nordmøre.